המשנה מציינת כי ללא אמת , דין ושלום אין העולם עומד . בפירושו למשנה , מסביר רש"ר הירש מה יקרה לעולם שנעדרים ממנו שלושה ערכים אלו . טלו את האמת מהכרת האדם ודיבורו , כך שהאמת לא תוכר עוד , לא תלומד עוד , לא תדובר עוד – ונישלתם את העולם מקיומו ... טלו את הדין מפעלי-האדם ומהנהגת ההכרה , עד שאנשים לא יכבדו עוד את המשפט כסמכות מקודשת שסחר-מכר לא ישלוט בו , ואשר גם האנוכיות האימתנית תרכין קומתה בפניו – ונישלתם את העולם מקיומו . שוב לא ימצא כוח עליון , שימליץ באין-משוא-פנים על יושרו וזכותו של כל אדם ואדם , וישמש צינה ומגן מפני תקיפה ותוקפנות . מעתה , איש הישר בעיניו יעשה . טלו את השלום מלב האדם ומהערכתו , עד שאנשים לא יהיו נכונים עוד לוותר משלהם משום דרכי שלום ( למענן רשאי אדם להקריב כל מה שנתון ברשותו ובסמכותו ; למעט , כמובן , את הכרות-מצפונו ואת חובותיו בעולמו . ( טלו , בסיכומו של דבר , שלוש אלה – את האמת , את הדין ואת השלום מעולם-האדם ; ושוב אין שום חשיבות מצויה לו , לאדם , להתגדר ולהתהלל בה – לכל יחסי-אנוש עלי-אדמות לא יהיה עוד קיום . הרב שמשון רפאל הירש , סידור תפילות ישראל , פירושו למשנה ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן