בדומה למשנה ב , גם משנה זו מתארת שלושה דברים שעליהם העולם עומד . רבן שמעון בן גמליאל , שמשנה זו מיוחסת אליו , בחר לציין שלושה ערכים אחרים כתשתית העולם . במהלך לימוד המשנה נשאל את עצמנו מדוע נבחרו ערכים אלו , וכיצד ניתן ליישב בין שלושה ערכים אלו , הנראים במבט ראשון כסותרים זה את זה . המשנה . 1 רבן שמעון בן גמליאל אומר : . 2 על שלשה דברים העולם עומד : . 3 על האמת . 4 ועל הדין . 5 ועל השלום , . 6 שנאמר : " אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" ( זכריה ח , טז . ( ביאור . 2 העולם עומד החברה האנושית מתקיימת . . 3 האמת אמירת אמת , חיפוש האמת . . 4 הדין עשיית משפט צדק . 5 . השלום בין כל חלקי החברה ובין עמים שונים . . 6 " אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" פסוק הלקוח מנבואת זכריה . הנביא זכריה דורש משבי ציון לדבר אמת ולעשות משפט ושלום כתנאי לגאולה . רבן שמעון בן גמליאל ( השני ) ? התואר ' רבן' יוחד לשושלת חכמים מצאצאי הלל הזקן שכיהנו כנשיאי הסנהדרין במשך תקופה ארוכה . רבן שמעון היה בנו של רבן גמליאל דיבנה ואביו של רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה . רבן שמעון בן גמליאל היה מהבודדים בבני משפחתו ששרדו לאחר מרד בר כוכ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן