שלום חנוך אדם בתוך עצמו הוא גר בתוך עצמו הוא גר . לפעמים עצוב או מר הוא , לפעמים הוא שר , לפעמים פותח דלת לקבל מכר אבל אבל לרוב , אדם בתוך עצמו נסגר . אדם בתוך עצמו הוא גר בתוך עצמו הוא גר . או באיזו עיר סוערת או באיזה כפר לפעמים סופה עוברת וביתו נשבר , אבל אבל לרוב , אדם גם לעצמו הוא זר .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן