לפי ההלכה , כאשר מעיין נמצא בתחומי עיר מסוימת , מעדיפים את צרכיהם של בני אותה עיר על פני צרכיהם של בני עיר אחרת . בסיפור שלפניכם , מנסה יהודא איש הוצי לברר לבדו את הסיבה להלכה זו , והוא מגלה שלפעמים לא ניתן להסתדר לבד ... יהודא איש הוצי נחבא במערה שלושה ימים . רצה לעמוד על הסיבה לכך שחיי העיר הזאת קודמים לחיי עיר אחרת . בא לפני רבי יוסי בן חלפתא . אמר לו ] רבי יוסי : ] היכן היית ? אמר לו : התחבאתי במערה שלושה ימים ; רציתי להבין את הסוגיה . קרא ] רבי יוסי [ לבנו . אמר לו : הסבר לו את הסוגיה ... הסביר לו ] בנו של רבי יוסי [ את הסוגיה . אמר לו ] רבי יוסי ליהודא : ] מה גרם לך ] שלא הצלחת להבין את הסוגיה – ?] שלא למדת עם חבריך . על פי תלמוד ירושלמי , מסכת שביעית , פרק ח הלכה ה תלמודירושלמי ? פירושלמשנה , שהתפתחבישיבות הגדולות של ארץ ישראל . התלמוד הירושלמי נחתם בשנת 400 לספירה בערך .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן