רבים התחבטו בפירוש האימרות הקצרות והחידתיות של הלל . הרמב"ם בפירושו למשנה הציע פירוש מקורי משלו : אם אין אני לי – אם לא אדרבן ואזרז את עצמי לשפר את תכונותיי והתנהגותי – מי לי – מי יעשה זאת במקומי ? שהרי אין שום גורם חיצוני הקובע מי אני . וכשאני לעצמי – והואיל ורק אני הוא זה שיכול להשפיע על תכונותיי – מה אני – איזה מעשה טוב כבר עשיתי ? האדם מפחית בערך עצמו ואומר : בעצמי עשיתי לא הרבה ! הרי אני רחוק משלמות מוסרית . ואם לא עכשיו – ואם לא אתאמץ לרכוש תכונות טובות כעת , בעודי צעיר – אימתי – מתי יקרה הדבר ? כשאהיה זקן ? – בוודאי שבשנות השיבה קשה להיפטר מהרגלים ותכונות שליליות , לאחר שאלו כבר השתרשו ונקבעו באופיי . על פי פירוש המשנה לרמב"ם שאלות . 1 מהו הקשר בין שלושת חלקי המשנה , לפי פירוש הרמב"ם ? . 2 לדעתכם , איזה פתגם מבין שלושת הפתגמים שבמשנה הוא המתאים ביותר לשמש ככותרת לדבריו של הרמב"ם ? הסבירו . כיצד יכול האדם להגיע לתיקון עצמו , לפי פירוש הרמב"ם למשנה ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן