המשנה . 1 הוא היה אומר : . 2 אם אין אני לי מי לי ? . 3 וכשאני לעצמי מה אני ? . 4 ואם לא עכשיו אימתי ? לפניכם משנה נוספת המיוחסת להלל הזקן , ובה שלוש אמרות העוסקות בקשר שבין היחיד ובין החברה . ביאור . 1 הוא הלל הזקן . . 2 אם אין אני לי אם לא אדאג לעצמי . מי לי מי ידאג לי ? איש לא יעשה זאת במקומי . . 3 וכשאני לעצמי כשאני דואג לעצמי לבדי . מה אני מה אני יכול לעשות ? . 4 ואם לא עכשיו אם לא אעשה את המעשה עכשיו . אימתי למתי אדחה אותו ? שאלות . 1 יש הטוענים כי שני המשפטים הראשונים סותרים זה את זה . א . הסבירו טענה זו . ב . כיצד לדעתכם , ניתן ליישב את הסתירה . . 2 " אם אין אני לי מי לי – " ? הסבירו כיצד עיקרון זה עשוי לשמש מקור השראה בתחומי החיים הבאים : » » לימודים והישגים לימודיים » » התנהגות » » דאגה להופעה חיצונית » » עבודה וקריירה . 3 " וכשאני לעצמי מה אני – " ? הסבירו כיצד עיקרון זה עשוי לשמש מקור השראה בתחומים הבאים : » » חיי משפחה  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן