כמו בתקופתו של הלל , גם בימינו חשיבות רבה לגישה הסובלנית . על ערכה וחשיבותה , נוכל ללמוד מדבריו של הפילוסוף היהודי מייקל וולצר הסובלנות , כשהיא מתפרשת כעמדה או כהלוך-רוח , מתארת כמה אפשרויות . הראשונה מביניהן , ] ... [ היא פשוט השלמה בשתיקה עם השוני , למען דרכי שלום . אנשים הורגים זה את זה במשך שנים על שנים , עד שלבסוף הם נעשים מותשים , פולטים אנחת רווחה , ואנו מכנים זאת סובלנות . ] ... [ עמדה אפשרית שנייה היא אדישות סבילה , נינוחה ורוחשת טובה כלפי השוני : "יש כל מיני אנשים בעולם . " השלישית נובעת ממין סטואיות ' [ שלווה ] ' מוסרית : הכרה מתוך עיקרון בכך של"זולת" יש זכויות , גם אם הוא מממש אותן בדרכים שאינן נראות לנו . הרביעית מביעה פתיחות כלפי הזולת ; סקרנות ; אולי אפילו יחס של כבוד , ובצדו נכונות להקשיב וללמוד . ] ... [ ישנה השמחה על השוני : שמחה אסתטית , ] ... [ של רוחב היריעה ושל הרבגוניות של הבריאה האלוהית . מייקל וולצר , על הסובלנות , עמ' 23 שאלות . 1 מהן ארבע האפשרויות המתוארות בקטע לגילוי עמדה של סובלנות ? . 2 איזו מבין ארבע האפשרויות עשוי היה הלל לאמץ ? הסבירו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן