במשנה זו עוברת שרשרת המסירה אל הלל ושמאי – הזוג האחרון מבין הזוגות . המשנה עוסקת בשבח ערכי האהבה והשלום בין הבריות וקירובם לתורה , והיא ממליצה ללכת בדרכו של אהרן הכהן . כיצד ניתן לרדוף אחר השלום ? מהו הקשר שבין אהבת השלום וקירוב בני האדם לעולמה של התורה ? בשאלות אלו ואחרות נעסוק במהלך לימוד המשנה הבאה : המשנה . 1 הלל ושמאי קבלו מהם . . 2 הלל אומר , . 3 הוי מתלמידיו של אהרן , . 4 אוהב שלום ורודף שלום , . 5 אוהב את הבריות ומקרבן לתורה . ביאור . 1 קבלו מהם למדו מזוג החכמים המוזכרים במשניות הקודמות , שמעיה ואבטליון . . 3 הוי היה . הוי מתלמידיו של אהרן למד ממעשיו של אהרן הכהן , אחיו של משה . . 4 אוהב שלום אהרן היה מחבב את ערך השלום ודבק בו . ורודף שלום ומתאמץ שישכון שלום בקרב העם . . 5 אוהב את הבריות מחבב את כל בני האדם . ומקרבן לתורה מחבב עליהם את התורה והמצוות , ופותח בפניהם את שערי היהדות . הלל ושמאי ? הזוג החמישי ואחרון הזוגות שהנהיגו את הסנהדרין . הלל היה הנשיא , ושמאי אב בית הדין . הלל ושמאי פעלו בתקופתו של המלך הורדוס ( בסוף המאה הראשונה לפני הספירה ותחילת המאה הראשונה לספירה . ( בימ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן