ברוריה , אשתו של רבי מאיר היא אחת מתלמידות החכמים המעטות המופיעות בספרות חז"ל . בסיפור המופיע בתלמוד הבבלי מסופר על מקרה שבו לגלגה ברוריה על חכם אחר , תוך שהיא מצטטת את המשפט " ואל תרבה שיחה עם האשה : " רבי יוסי הגלילי היה מהלך בדרך . פגש את ברוריה , אמר לה : באיזו דרך נלך ללוד ? אמרה לו : גלילי שוטה , לא כך אמרו חכמים : "אל תרבה שיחה עם האשה !? " היה לך לומר : "באיזה ללוד . " מתורגם מהתלמוד הבבלי , מסכת עירובין , דף נג עמוד ב שאלות . 1 מדוע נוזפת ברוריה ברבי יוסי ? באיזו נעימה היא אומרת את דבריה ? . 2 איזה מסר אירוני טמון בדבריה של ברוריה על השקפת עולמם של חכמי דורה ביחס לנשים ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן