לאחר דבריו של רבי יוחנן " יהי ביתך פתוח לרוחה , " מופיעה הנחייה המסייגת קשרים עם נשים , שאותה מרחיבה המשנה ומביאה את דבריהם של חכמים אחרים , המפרטים את התוצאות השליליות העלולות להיגרם כתוצאה משיחה מרובה עם האישה , לדעתם . דברי המשנה ביחס לנשים מנוסחים בחריפות רבה , והם מצוטטים עד היום בכל דיון ביחסם של המקורות היהודיים לנשים . מהו היחס לנשים המשתקף מן המשנה ? האם יחס זה מתאים לחברה שבה אנו חיים כיום ? בשאלות אלו ואחרות נדון במהלך לימוד המשנה . המשנה . 1 ואל תרבה שיחה עם האשה . - . 2 באשתו אמרו , קל וחמר באשת חברו . . 3 מכאן אמרו חכמים : . 4 כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה , . 5 גורם רעה לעצמו , . 6 ובוטל מדברי תורה , . 7 וסופו יורש גיהנם . ביאור . 2 באשתו אמרו דבריו של יוסי בן יוחנן : " ואל תרבה שיחה עם האשה , " פורשו על ידי חכמים אחרים , ששמם אינו מוזכר , כמתייחסים אל אשתו של המרבה בשיחה . קל וחמר וכך לגבי הדבר החמור יותר ( ראו הרחבה במסגרת . ( באשת חברו החכמים המפרשים את דברי יוסי בן יוחנן , טוענים כי דבריו מכוונים לאשתו , ומכאן בוודאי ובוודאי שאל לו להרבות שיחה עם אישה שאיננה אשתו . ....  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן