בקטע שלפניכם מסביר רבי אברהם אזולאי כיצד ובפני מי יש לפתוח את הבית לרווחה . אחרי אמירתו של שמעון הצדיק ( פרק א , משנה ב , ( שעל גמילות חסדים העולם עומד , באה משנה זו ללמד איך יתנהג בגמילות חסדים ] ... [ יהיה ביתך פתוח לרוחה , פירוש שלא ירגיל עצמו לאכסן בביתו עניים בלבד , אלא יהיה ביתו פתוח לכל עובר ושב , בין עשיר בין עני ] ... [ כי זאת המצוה היא קיום העולם , שעליה העולם עומד , שכן סדריה של החברה לא יגיעו לידי שלמות , אלא כאשר בני המדינה עוזרים זה לזה וגומלים חסד זה לזה במלאכות ובפעולות ] ... [ וזה שאמר התנא : " יהיה ביתך פתוח לרוחה" - לכל אדם , שלא יהיה ביתך סגור בפני שום אדם , אפילו מהגויים . ואז : " יהיו עניים בני ביתך , " שלא יתביישו להיכנס לביתך , בראותם שכל מי רוצה נכנס לביתך לאכול . על פי רבי אברהם אזולאי , פירוש אהבה בתענוגים למסכת אבות ( מהדורת ישראל שמעון שיין-אזולאי , ( דף ג עמוד ב – דף ד עמוד א שאלות . 1 כיצד קושר רבי אברהם אזולאי בין אמרתו של יוסי בן יוחנן במשנתנו לאמרתו של שמעון הצדיק שלמדנו במשנה ב ? . 2 כיצד מבין מחבר הקטע את הקשר בין "יהי ביתך פתוח לרוחה , " לבין " ויהי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן