יורם טהר לב במדרון מעל הואדי עץ השקדיה פורח באויר ניחוח הדסים זה הזמן לפני הקיץ שעריו הלב פותח ותמיד ברוכים הנכנסים . בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל מחכים לצעדים קרבים לא סוגרים את הבריח לא עוצמים את העינים בימים כאלה מקשיבים . מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם מי שעיף ימצא פה צל ומי באר מי שסכתו נופלת חרש יכנס בדלת חרש יכנס ועד עולם יוכל להשאר . מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם מי שעיף ימצא פה צל ומי באר מי שסכתו נופלת חרש יכנס בדלת ותמיד יוכל להשאר .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן