אנו נוטים להעריך אדם המגלה חשיבה ביקורתית . אנו מתייחסים בכבוד לתלמיד אשר אינו חושש לשאול את מוריו שאלות , ואף לחלוק עליהם ולבקר אותם . ואולם לעתים ערעור על סמכותו הלמדנית של המורה מונע למידה . מתי הביקורת והמחלוקת חיוביות ורצויות , ובאילו מקרים הן שליליות ופסולות ? עם שאלות אלו ננסה להתמודד באמצעות הסיפור שלפניכם . פרסי אחד ] שאינו יהודי [ בא לפני רב , אמר לו : למדני תורה . אמר לו ] רב : ] אמור אל"ף . אמר לו ] הפרסי : ] מי יאמר שזו אל"ף ? שמא אינו כך . אמר לו ] רב : ] אמור בי"ת . - מי יאמר שזו בי"ת ? גער בו ] כעס עליו [ והוציאו בנזיפה . בא לפני שמואל . אמר לו ] הפרסי : ] למדני תורה . אמר לו ] שמואל : ] אמור אל"ף . אמר לו ] הפרסי : ] מי יאמר שזו אל"ף ? שמא אינו כך . אמר לו ] שמואל : ] אמור בי"ת . - מי יאמר שזו בי"ת ? אחזו שמואל באזנו . ואמר הפרסי : אזני ! אזני ! אמר לו שמואל : מי יאמר שזו אזנך ? אמר לו הפרסי : כל העולם יודעים שזו אזני . אמר לו ] שמואל : ] אף כאן , כל העולם יודעים שזו אל"ף וזו בי"ת . מיד נשתתק הפרסי וקיבל עליו ] והסכים ללמוד מבלי לערער על דברי שמואל . ] על פי מדרש קהלת ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן