לאה גולדברג אמר הדיג היורד לים על שלשה דברים העולם קים – על מי-הימים , על חופי היבשת ועל דגי המצולה העולים ברשת . אמר האכר המוביל מחרשה : עומד העולם על דברים שלשה – על אדמת השדות , על גשמי שמים ועל לחם מוצא בזעת-אפים אמר האמן בביתו הבודד על שלשה דברים העולם עומד : על לבו של אדם , על יפי הטבע , על בטוי הדברים כצליל וצבע . אמר האדם הפוקח עיניו : עשרו של עולם מה נפלא ומה רב – בקר-בקר נלכד בלבי כברשת העולם ומלואו ,  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן