פרשנים רבים התלבטו בשאלה – מדוע נבחרו התורה , העבודה וגמילות חסדים כדברים שעליהם העולם עומד . אחד ההסברים מופיע בקטע שלפניכם : העולם ] החברה האנושית [ אינו מתקיים-רק כשישתלם ] אלא כאשר יגיע לידי שלימות , ימלא את ייעודו [ האדם בלמוד ובמעשה . והנה במעשה יש שני מינים ] סוגים [ – אם במעשה שבין אדם למקום ] פעולות הקשורות ליחסים שבין אדם לאלוהיו [ ואם במעשה שבין אדם לחברו . וכנגד ] בהתייחס אל [ הלמוד אמר : " על התורה ; " וכנגד המעשה שבין אדם למקום אמר : " ועל העבודה ; " וכנגד המעשה שבין אדם לחברו אמר : " ועל גמילות חסדים . " רבי שמואל די אוזידה , מדרש שמואל ( פירוש למסכת אבות , ( וורשה , 1876 עמוד 12 שאלות . 1 מה מייצגות כל אחת משלוש ה'רגליים . 2 ? ' האם , לדעתכם , כל ה'רגליים' שוות בחשיבותן ? הסבירו . רבי שמואל די אוזידה ( נולד בצפת בשנת 1540 לערך ) ? רב ומקובל , מחשובי רבני צפת במאה ה . 16- רבי שמואל השאיר אחריו יצירות בתחומים שונים של פרשנות והגות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן