בימים הראשונים להקמתה של מדינת ישראל התלבטו מנהיגי המדינה הצעירה לגבי קביעת שמו של בית הנבחרים במדינת ישראל . בסופו של דבר התקבלה הצעתו של ד"ר זרח ורהפטיג , שלפיה תיקרא האסיפה המכוננת בשם ' כנסת . ' כך נימק ורהפטיג את הצעתו : נראתה לי הזיקה ] בין אסיפת הנבחרים [ לתפקידיה ושמה של הכנסת הגדולה ] ... [ אני מחפש בכל דרכינו ובכל חידוש חיינו המדיניים קשר עם המסורת שלנו , כי אנו מחדשים ומחיים מדינה עתיקת ימים . הפרלמנט הראשון אחרי שיבת ציון הראשונה היתה הכנסת הגדולה , מספר חברי הכנסת הגדולה היה . 120 זרח ורהפטיג , חוקה לישראל - דת ומדינה שאלות . 1 כיצד נימק זרח ורהפטיג את הצעתו לקרוא לבית הנבחרים העברי בשם כנסת ? האם הצעתו נראית לכם ? הסבירו . . 2 מה בהצעתו ממשיך את המסורת , ומהו החידוש שבה ? זרח ורהפטיג ( 2002-1906 ) פוליטיקאי ומשפטן ישראלי , מראשי הפועל המזרחי והמפד"ל . ורהפטיג היה בין מנסחי החוקה של מועצת המדינה הזמנית , שבה היה חבר , ובין החותמים על מגילת העצמאות . בשנת תשמ"ג ( 1983 ) זכה בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בקידום המשפט העברי .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן