( א ) משה קבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים : הוו מתונים בדין , והעמידו תלמידים הרבה , ועשו סיג לתורה . ( ב ) שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה . הוא היה אומר : על שלשה דברים העולם עומד , על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים . ( ג ) אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק . הוא היה אומר : אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס , אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס , ויהי מורא שמים עליכם . ( ד ) יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם . יוסי בן יועזר איש צרדה אומר : יהי ביתך בית ועד לחכמים , והוי מתאבק בעפר רגליהם , והוי שותה בצמא את דבריהם . ( ה ) יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר : יהי ביתך פתוח לרוחה , ויהיו עניים בני ביתך , ואל תרבה שיחה עם האשה . באשתו אמרו , קל וחמר באשת חברו . מכאן אמרו חכמים : כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה , גורם רעה לעצמו , ובוטל מדברי תורה , וסופו יורש גיהנם . ( ו ) יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם . יהושע בן פרחיה אומר : עשה לך רב , וקנה לך ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן