מסכת אבות היא אחת ממסכתות המשנה , אולם שונה היא ומיוחדת מכולן . בשונה ממסכתות אחרות , אין היא עוסקת בהלכה , חוקים ומצוות ; כולה מוקדשת לענייני דרך ארץ , דברי מוסר , עצות להתנהגות טובה והוראת דרך לחיים טובים יותר . המשנה הפותחת את מסכת אבות , מתארת את השתלשלות המסורת : " משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים " ...: כך מבקשת המסכת לקשור את החכמה הצפונה בה , לתורה שניתנה מסיני . התורה היא בעיקר מערכת של חוק ומשפט . ההלכה היהודית מציבה בפני האדם והחברה מצוות ואיסורים , אשר מטרתם תיקון הגוף ותיקון הנפש , כפי שניסח זאת הרמב"ם בספרו ' מורה נבוכים . ' כדי ליצור חברה מתוקנת וצודקת , שאין בה עוול , יש צורך בחוקים מחייבים . מצוות לא-תעשה מסייעות לאדם להיגאל משקיעתו בחומרנות , אך בכך אין די . על גבי המצוות והאיסורים העמידה המסורת היהודית רובד נוסף , שהוא כולו ' לפנים משורת הדין , ' והוא מכוון להעלות את האדם לדרגות גבוהות אף יותר ביחסיו עם חבריו , עם מוריו , עם תלמידיו ובינו לבין עצמו . הרובד הזה הוא בגדר רשות ; אין ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן