פתח דבר 6 ..................................................................................... פרק א 7 ..................................................................................... משנה א : משה קבל תורה מסיני 8 ...................................................................... לצד השביל : כנסת הגדולה וכנסת מדינת ישראל 10 ................................ לאורך השביל : הבן האהוב 12 ................................................................... אבי היה אלהים 13 ............................................................ משנה ב : על שלשה דברים העולם עומד 14 ...................................................... לצד השביל : על שלשה דברים העולם עומד 16 ....................................... לאורך השביל : יש עבודה ויש עבודה 17 ..................................................... על שלשה דברים 18 .......................................................... משנה ד : מתאבק בעפר רגליהם 19 .................................................................... לצד השביל : והוה מתאב...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן