פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית - חלק ב שלוש צורות ביטוי של פונקציה ריבועית בכל הצורות המקדם של x הוא , a והוא מתאר את גורם המתיחה של הפונקציה . שיעורי נקודות החיתוך עם ציר X של פרבולה שהביטוי שלה נתון בצורה : f ( x ) = ax + bx + c כאשר פרבולה חותכת את ציר : X שיעורי הx– של נקודות האפס הם : b 2 a 2 2 a x = -+ b -4 ac x = b -- b -4 ac וציר הסימטרייה הוא : 2 a x =- משוואה ריבועית משוואה שאפשר להציג אותה בצורה , f ( x ) = 0 כאשר f ( x ) היא פונקציה ריבועית , נקראת משוואה ריבועית . 2 כאשר למשוואה ריבועית ax + bx += 0 יש פתרונות , אפשר לחשב אותם לפי הנוסחאות האלה : 2 a 2 a 1 2 x = x =-+ b -4 ac b -- b -4 ac מקובל להציג את שתי הנוסחאות של פתרונות המשוואה הריבועית בנוסחה אחת : מספר הפתרונות של משוואה ריבועית למשוואה ריבועית יכולים להיות : שני פתרונות או פתרון יחיד או אין פתרון . אפשר לקבוע את מספר הפתרונות לפי הערך של הביטוי המופיע בשורש בנוסחאות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית