פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית - חלק ב א . הזזות של הפונקציה f ( x ) = x ( עמ' ( 21-4 1 ( 6 א . 9 יחידות למטה ב . 2 יחידות למעלה ג . 10 יחידות למעלה ד . 16 יחידות למטה ה . 4 יחידות למטה ו . 25 יחידות למטה ז . 4 יחידות למעלה ח . 5 יחידות למטה 3 א . קדקוד ( 0 , -9 ) ב . קדקוד ( 0 , 2 ) ג . קדקוד ( 0 , 10 ) ד . קדקוד ( 0 , -16 ) ה . קדקוד ( 0 , -4 ) ו . קדקוד ( 0 , -25 ) ז . קדקוד ( 0 , 4 ) ח . קדקוד 4 ( 0 , -5 ) א . ( -3 , 0 ) ( 3 , 0 ) ב . אין ג . אין ד . ( -4 , 0 ) ( 4 , 0 ) ה . ( -2 , 0 ) ( 2 , 0 ) ו . ( -5 , 0 ) ( 5 , 0 ) ז . אין ח . 2 ( 9 ( - 5 , 0 ) ( 5 , 0 ) א . קדקוד ( 0 , -4 ) ב . קדקוד ( 0 , -36 ) ג . קדקוד 4 ( 0 , -900 ) א . 4 יחידות למטה ב . 36 יחידות למטה ג . 900 יחידות למטה 1 ( 10 א . f ( x ) = x - 1 ב . f ( x ) = x + 2 ג . ( 11 f ( x ) = x - 2 לדוגמה : ( 12 f ( x ) = x + 1 3 f ( x ) = x - 2 2 f ( x ) = x - 6 1 ב . קדקוד ( 0 , 9 ) הוא נקודת מינימום ג . אינו חותך את ציר X כי נקודת המינימום שלו מעל ציר X ד . חותך את ציר Y בנקודה ( 0 , 9 ) ה . ציר הסימטרייה הוא ציר Y ו . ערכי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית