מה נלמד ? מושגים : מעגל , עיגול , מרכז , רדיוס , קוטר , מיתר בניות : העתקת קטע , חציית קטע ובניית אנך אמצעי . 1 א . סרטטו מעגל בעזרת חפץ מסביבתכם וגזרו אותו . ב . קפלו את העיגול שהתקבל לשני חלקים חופפים ופתחו אותו . ג . קפלו את העיגול שוב לשני חלקים חופפים , כך שייווצר קו קיפול אחר - ופתחו . ד . קפלו את העיגול שוב ושוב באותו אופן , כך שייווצרו קווי קיפול נוספים . ה . האם כל קווי הקיפול עוברים דרך אותה נקודה ? מה אפשר לומר על נקודה זו ? 2 סמנו במחברת נקודה . M א . סמנו שבע נקודות המרוחקות מהנקודה M מרחק של 3 ס " מ . ב . מצאו דרך לסמן את כל הנקודות הנמצאות במרחק של 3 ס " מ מהנקודה . M ג . הסבירו כיצד אפשר להשתמש במחוגה כדי לסמן את כל הנקודות הנמצאות במרחק של 3 ס " מ מהנקודה . M 3 עינת סימנה נקודה , N אחר כך פתחה את המחוגה למפתח של 5 ס " מ וסרטטה מעגל סביב . N עינת התבקשה לסמן את הנקודות האלה : נקודה A שמרחקה מN– הוא 7 ס " מ נקודה B שמרחקה מN– הוא 5 ס " מ נקודה C שמרחקה מN– הוא 3 ס " מ . היכן כדאי לעינת לחפש כל אחת מהנקודות : מחוץ למעגל , על המעגל או בתוכו ? הסבירו . מעגל הוא אוסף כל הנקו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית