מה נלמד ? אי–שוויונות בגאומטרייה מול צלע גדולה יותר במשולש נמצאת זווית גדולה יותר אי–שוויון המשולש . אי–שוויונות בגאומטרייה 1 הנקודות D , M , K , A וB– נמצאות על ישר אחד . הקטע BD קצר מהקטע . AK הנקודה M היא אמצע הקטע . KD נמקו כל אחת מהטענות : בלימודי האלגברה למדתם לפתור אי–שוויונות על ידי ביצוע אותן פעולות על שני האגפים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית