מה נלמד ? סכום הזוויות במצולע קמור מצולע משוכלל זווית חיצונית במצולע סכום הזוויות החיצוניות במצולע . 1 א . מבלי להשתמש בכלי מדידה , מצאו את סכום הזוויות במרובע שלפניכם . ב . רונן ודליה חישבו בדרכים שונות את סכום הזוויות במרובע , ABCD וקיבלו תוצאות שונות . מי מהשניים צודק ? נמקו , והציעו דרך לתקן את התשובה השגויה . רונן העביר במרובע את שני האלכסונים וטען : המרובע מורכב מ4– משולשים , לכן סכום הזוויות שלו הוא : 4 = 720 ° 180 ° דליה העבירה במרובע את האלכסון AC וטענה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית