הזזות של הפונקציה f ( x ) = x 1 בכל סעיף : 1 קבעו אם לפונקציה יש נקודות חיתוך עם ציר 2 . X האם לדעתכם אפשר להציג את הביטוי של הפונקציה בצורת מכפלה ? אם כן - הציגו . אם לא - הסבירו מדוע . 3 סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . 2 פתרו את המשוואות ואת האי–שוויונות : 3 נתונה פונקציה בצורה . f ( x ) = x + c קדקוד הפונקציה נמצא בנקודה . ( 0 , -10 ) א . כתבו את הביטוי האלגברי של הפונקציה . ב . האם לפונקציה יש נקודת מקסימום או נקודת מינימום ? הסבירו . ג . מהו ציר הסימטרייה של הפונקציה ? ד . האם לפונקציה יש נקודות חיתוך עם ציר ? X הסבירו . 4 בכל סעיף נתונים פרבולה שהתקבלה על ידי הזזה של הפרבולה f ( x ) = x ושיעורי הקדקוד שלה . כתבו ביטוי מתאים לכל אחת מהפרבולות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית