מה נלמד ? הצגת פונקציה ריבועית בצורה קדקודית ( השלמה לריבוע ) לצורך פתרון משוואה ריבועית ( למתעניינים ) פתרון משוואה ריבועית על ידי נוסחה מספר פתרונות של משוואה ריבועית שימוש בפתרון משוואה ריבועית לבניית פרבולה בעיות מילוליות . למתעניינים הצגת פונקציה ריבועית בצורה קדקודית לצורך פתרון משוואה ריבועית הידעתם ? מוחמד אבן מוסא אל–חואריזמי היה מתמטיקאי , אסטרונום וגאוגרף פרסי , שחי במאה התשיעית לספירה בבגדד . כדי לפתור משוואה ריבועית נעזר אל–חואריזמי בגאומטרייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית