מה נלמד ? שורש ריבועי ( חזרה ) פתרונות המשוואה x = a סדר פעולות בתרגילים שמופיעה בהם הפעולה " הוצאת שורש " משוואה ריבועית . שורש ריבועי ( חזרה ) פעולת חשבון של מציאת מספר חיובי או 0 שהריבוע שלו שווה למספר הנתון , נקראת הוצאת שורש ריבועי . מסמנים את הפעולה כך : או כך . דוגמאות 25 = 5 כי = 00 5 = 25 כי 0 = 0 את המספר ( -5 ) אפשר להציג על ידי הוצאת שורש ריבועי כך : - 25 =-5 - 25 הוא המספר הנגדי של . 25 1 1 פתרו . היעזרו בטבלת המספרים הריבועיים שבעמוד הבא . 2 סרטטו ישר–מספרים וסמנו עליו את תשובותיכם . 2 פתרו את התרגילים . היעזרו בטבלת המספרים הריבועיים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית