מה נלמד ? פונקציה שהביטוי שלה בצורה f ( x ) = x + c פונקציה שהביטוי שלה בצורה f ( x ) = ( x - p ) פונקציה שהביטוי שלה בצורה f ( x ) = ( x - p ) + k פונקציה שהביטוי שלה בצורה f ( x ) = x + c במשימות 2-1 יחידה היא אורך צלע של משבצת . 1 א . סרטטו במחברת מלבן . " הזיזו " את המלבן שלוש יחידות ימינה וסרטטו את המלבן שהתקבל . ב . סרטטו במחברת משולש . " הזיזו " את המשולש חמש יחידות למטה וסרטטו את המשולש שהתקבל . ג . סרטטו במחברת צורה משלכם . " הזיזו " את הצורה שתי יחידות למעלה ושלוש יחידות שמאלה . סרטטו את הצורה שהתקבלה . 2 אילו מהצורות 4-1 בסרטוט שלפניכם התקבלו על ידי הזזה של הצורה הצבועה בכחול ? תארו כל אחת מההזזות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית