פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית – חלק ב משולשים קריאת גרפים ודיאגרמות מעגל - חלק א www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת אושר לניסוי על ידי גף אישור ספרי לימוד משרד החינוך שבילים מתמטיקה לכיתה ט - חלק 2 פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית – חלק ב משולשים קריאת גרפים ודיאגרמות מעגל - חלק א הסדרה " שבילים " מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על : - מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם - לקחים שהופקו מניסוי הסדרה " שבילים " בכיתות ( מטח , - ( 2009 - 2006 הסדרה " לראות מתמטיקה " ( מטח , . ( 2004 - 1993  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית