פירושים לספר שמואל א * אנציקלופדיה עולם התנ"ך , רביבים , ירושלים-רמת גן , * . 1985 י' אליצור , ספר שמואל - דעת מקרא , ירושלים , תשל"ו . * ש' בר אפרת , שמואל עם מבוא ופירוש - מקרא לישראל , תל אביב , תשנ"ו . ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריה של ימי שאול , שמואל ודוד * י' אמית , היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא , תל אביב , תשנ"ח . * י' זקוביץ , דוד - מרועה למשיח , ירושלים , תשנ"ו . * ב"צ לוריא , "מלחמת שאול בעמלק , " בית מקרא יז , . 161-154 א' מזר , "היסטוריה והיסטוריוגרפיה בסיפור חיי שמואל ושאול , " שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום ג , * . 28-8 א' מלמט , ח' תדמור , מ' שטרן וש' ספראי , תולדות עם ישראל בימי קדם , תל אביב , תשנ"ז . * א' מלמט , "התרחשויות בחיי שאול , דוד ושלמה והתעודות הנבואיות ממארי , " ארץ ישראל כו , ירושלים , * . 108-101 נ' נאמן וי' פינקלשטיין , מנוודות למלוכה - היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל , ירושלים , תש"ן . * נ' נאמן , "המלך דוד וכינון המלוכה בישראל , " בתוך י ע' מלכין וזי צחור ( עורכים , ( מנהיג והנהגה י קובץ מאמרים , ירושלים , * . 48-43 מ"צ סגל , ספר שמואל , קריי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית