המלך שנבחר להציל את ישראל מעול הפלשתים מצא את מותו בקרב נגדם . זה היה סיפור חייו ומותו של שאול - המלך הראשון על ישראל . בפרק מתוארת תבוסת ישראל בקרב עם הפלשתים על הר הגלבוע ומות שאול ( לא . ( 7-1 הרגע הדרמטי שבו שאול נופל על חרבו , ומעשה אנשי יבש גלעד שחילצו את גופתו והביאוה לקבורה , סוגרים מעגל ספרותי בתולדות מלכות שאול על ישראל . מלכותו החלה בקרב מוצלח , שבו הציל את אנשי יבש גלעד מיד נחש העמוני , והסתיימה כשאנשי יבש גלעד מעניקים לו חסד אחרון . בסיום ספר שמואל א רצוי להזכיר ! הספר נפתח בתבוסת בני ישראל במלחמתם בפלשתים ובמות המנהיג ובני ביתו - עלי ובניו \ ומסתיים באותו האופן - בתבוסה כואבת לפלשתים ובמות המנהיג ובניו . המלכת המלך הראשון לא הביאה לשינוי המצב מיסודו . זהו הרגע ההיסטורי , מבחינת המקרא , שבו יעלה המלך החדש , שעליו יוטל להושיע את ישראל מיד פלשתים ולכונן ממלכה גדולה ומפוארת . עליו יהיה להצליח במקום שבו נכשלה מנהיגותו של שאול . מלך זה הוא דוד - הגיבור הראשי של ספר שמואל ב . לסיום לימוד ספר שמואל א מומלצת עבודת סכום מורחבת ו אפשר לבקש מהלמידים לכתוב סיכום כללי של הספר , אפשר לב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית