אין ספק שרגשות עזים כל כך של קנאה יכולים רק להחמיר ו "לעלות מדרגה . '' ככל שדוד מצליח ומתפרסם '' - וייקר שמו כ > א ' ד" ( יח - ( 30 כך הקנאה גוברת . עד כה היו ניסיונותיו של שאול להרוג את דוד חסויים , מעתה הם גלויים ונחשבים לצו המלך ( יט . ( 1 כל ניסיונותיו של יהונתן לשכנע את אביו כי דוד ... " לוא חטא לן וכי מעשיו טוב לן מאד" ( יט ( 4 אינם מועילים . קו פרשת המים ביחסו של שאול אל דוד הוא נצחונו על גלית הפלשתי , ובעקבותיו - האהדה של העם אליו ( ר' הסתירה בין הסיפור שדוד היה מנגן בחצר שאול ועזר להסיר ממנו את רוחו הרעה ובין הסיפור שדוד פגש את שאול בפעם הראשונה אחרי הניצחון על גלית . ( פרק יט מספר על שינוי ביחסים בין שאול לדוד ; שאול נחוש להרוג את דוד , וכבר אינו מסתיר את קנאתו אלא משתף בה את בני משפחתו ואת אנשי חצרו . דוד מבין כי שהייה במחיצת שאול מסכנת את חייו - ונמלט . מכאן ואילך ימשיך דוד להימלט . המלצות ללימוד הפרק : א . לימוד הפרק בקצרה : ההמלצות שניתנו לגבי פרק יח נכונות גם כאן . כדאי ללמד את הסיפור ולהתעכב על עניינים מעטים בלבד , בהתאם לספר הלימוד ( עמ' . ( 206 ב . שאול משתף אחרים בקנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית