הצלחותיו של דוד ביססו את מעמדו בחצר המלוכה של שאול , בקרב משפחתו ובקרב העם כולו . ואולם הצלחות אלו הביאו גם לקנאה הולכת וגוברת מצדו של שאול , שהתפתחה לשנאה של ממש ולניסיונות ראשונים להרוג את דוד . המלצות ללימוד הפרק = א . לימוד הפרק בקצרה : כדאי ללמד את פרק יח בהתאם לספר הלימוד ( עמ' . ( 209-206 לעבור עליו בקצרה , וללמד בעיקר את התפתחות העלילה על פי השאלות שבספר ( עמ' . ( 209-208 ב . קנאה : יש לדון עם התלמידים במושג "קנאה" ( הנחיות בעמי 207 בספר הלימוד , ( לעסוק בקנאה בסיפור דוד ושאול ובחיי היום-יום של התלמידים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית