בפרק זה מתוארת עלייתו של דוד לגדולה בעקבות ניצחונו על גלית הפלשתי . יש להתמקד בתכונות שמגלה דוד בקרב זה ו אומץ , נחישות , גבורה , ביטחון עצמי , וגם - עזות מצח כלפי אחיו . פרק יז הוא פרק ארוך , ומשום כך מומלץ ללמד אותו בהתאם לחלוקה הנושאית המופיעה בספר הלימוד . כדאי להתעכב על העניינים האלה : א . מראית העין : בפרק חוזר ועולה עניין מראית העין . גלית גדול ומאיים , בעוד דוד נראה כילד קטן וחצוף , אך דוד מנצח כי ה' עמו . ב . דמותו של דוד כמנהיג ותכונות האופי המתגלות בפרק : דוד מתגלה כקר רוח , יוזם ובעל תושייה - אך גם כפזיז . התנהגותו איננה נובעת מחכמה דווקא אלא מפזיזות . חשוב לדון על הגבול הדק שבין אומץ לפזיזות , בעיקר לאור העובדה שפזיזותו של דוד ושיקול דעתו יביאו לו בהמשך הסיפור גם אסונות ( שמואל ב , יא-כ . ( חשוב לשים לב לדברי אחיו , אליאב , עם הגעתו של דוד לשדה הקרב ( יז . ( 28 דברי אליאב חושפים בפנינו את התכונות הטובות פחות של דוד , את אופיו החתרני לכאורה ומכינים אותנו להמשך קורותיו . ראו גם פירושי מילים ושאלות בעמ' 198 בספר הלימוד . ג . סתירות לכאורה וחזרה בזמן : פס' 15-12 סותרים את הפרק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית