שמואל המליך את דוד כמלך על ישראל תחת שאול . פרק טז מתחיל באבלו של שמואל על גדיעת מלכותו של שאול ( טז . ( 3-1 בין שמואל לשאול מתקיימים , למעשה , מעין יחסי אב-בן . שמואל נוזף בשאול , אך ממשיך לאהוב אותו . אהבת שמואל לשאול אינה מותנית , הוא מתייסר בשל כישלונותיו של שאול . שימו לב : שמואל נושק לשאול לאחר המלכתו ( י , ( 1 ביטוי חיבה הנעדר כשהוא ממליך את דוד . תיאור ההמלכה של דוד קצר ונטול כל סימני חיבה '' . ניקח שמואל את קלן ה ^ פ ( ן ויכןשח אתו" ( טז . ( 13 המלכת דוד בזמן שמלך אחר ממשיך ומכהן הוא מעשה חתרני , והמקרא מדגיש זאת באמצעות קריאתו של שמואל לה ! ' "איך אלן לשמע שאול לסלגני '' ( טז , ( 2 ובאמצעות "סיפור הכיסוי' שה' מספק לו ( עמ' 184-183 בספר הלימוד . ( כדאי לדון בהיבט החתרני של המלכת דוד . שמואל מגיע לביתו של ישי בית הלחמי כדי להמליך מלך ( טז . ( 13-4 הוא מבקש להמליך את אליאב , אחיו הבכור של דוד , וננזף . כך מעביר המחבר המקראי מסר חשוב , שעלה כבר בתיאור המלכתו של שאול אין הקנקן מעיד על תוכנו . מראה עיניים אינו מעיד על אופיו של אדם או על תכונותיו , ואין בו כדי לרמוז על התאמה למנהי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית