פרק ח מעלה סוגיות חשובות גם לחיי החברה שלנו היום . בפרק זה מתגלה ויכוח בין שתי צורות שלטון ובין שתי תפיסות שלטוניות . מצד אחד , שלטונו המוחלט של אלוהים " ) מלכות שמים , ('' ומצד אחר , שלטון מלוכני ( מלך בשר ודם . ( בסיום הפרק נענה שמואל , במצוות אלוהים , לדרישת העם וממליך עליו מלך . אלא שהמלך הישראלי אינו שליט כול יכול . המלך כפוף לשלטון האל . להלן סיכום קצר של הנושאים החשובים לדיון : א . השינוי החברתי , הפוליטי , המדיני והתרבותי הכרוך במעבר למשטר מלוכני ( עמי 139 בספר הלימוד . ( מהות המלוכה - הקמת מוסדות שלטון שירכזו את כל כוח ההנהגה בידי אדם אחד ( או בידי קבוצת אנשים - המלך ואנשי חצרו . ( למעשה מדובר בריכוז הכוח השלטוני לאחר תקופה ארוכה של ביזור הכוח ( בתקופת השופטים - כל שבט לעצמו . ( תהליכים אלו התקיימו בראשית האלף הראשון לפנה"ס , והם ארכו עשרות ואף מאות שנים . פרקים ח-יא מציגים את המעבר משלטון השופטים אל המלוכה כתהליך מהיר יחסית , אך גם מהם עולה העובדה שהקמת מוסדות שלטון מלוכניים שיאחדו את העם כולו ישראל בשלטון אחד לא הייתה פשוטה וארכה זמן רב 1 שאול נכשל , ורק מימי שלמה ואילך ( מל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית