בספרי יהושע ושופטים המושגים המובילים היו "מנהיג" ו"מנהיגות . " עוד בטרם יילמד הנושא " כינון המלוכה בישראל" מומלץ לרענן את הידע ולהוסיף את המושג "הנהגה . " מושג זה יטופל ביסודיות תוך כדי העיסוק בסיבות ובמניעים שגרמו לדרישת העם להחליף את המשטר . אפשר להדגים ולהבהיר לתלמידים את המושג באופנים שונים ( הנהגה בית ספרית , הנהגת מועצת התלמידים , הנהגת תנועת הנוער ועוד . ( בפרקים ח-יב נלמד מדוע ואיך הוקם מוסד המלוכה בישראל . מדוע התעוררה הדרישה לשינוי שלטוני ? מה מקור הדרישה למלך ? מה היו המניעים לדרישה ? " שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים" היא הסיבה העיקרית . העמים השכנים התנהלו כממלכות , ועם ישראל רצה להיות כמותן . מאז כניסתו לארץ , ועוד קודם לכן במצרים , הכיר עם ישראל עמים שבראשם עמדו מלכים ו מלך מצרים , מלך אדום , מלך יריחו , מלך העי ואחרים . הדרישה למלך נבעה מן הכמיהה למנהיג חזק , לוחם , שילכד את העם , יטפל בבעיות שנוצרו ויוביל את העם במלחמותיו . הייתה זו הנורמה בעולם העתיק , והתקווה הייתה שמלך שיעמוד בראש עם ישראל יקים צבא חזק ויצליח להילחם בפלשתים ולנצחם . דרישת העם למלך מגיעה מיד לאחר התבוס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית