א . קראו בספר בראשית פרק כו פס' . 8 , 1 מה למדתם מפסוקים אלו על הפלשתים ? ב . קראו בספר בראשית פרק כא פס' . 34-32 על פי פסוקים אלו , מה היו היחסים בין אברהם לפלשתים ? ג . קראו בספר בראשית פרק כו פס' . 1 . 18 , 15 , 14 מה למדתם מפסוקים אלו על הפלשתים ? . 2 מה למדתם על היחסים בין הפלשתים ליצחק ? ד . הפלשתים מוזכרים בקשר ליציאת מצרים . קראו את שני הפסוקים ו שמות יג , 17 טו . 1 . 14 מה מסופר על כוחם של הפלשתים ? . 2 חיל ( פחד ) אחז בפלשתים . ממה הם נבהלו ? ה . חפשו במפה את חמש ערי הפלשתים . האם ערים אלו קיימות גם בימינו ? באיזה אזור גאוגרפי הן נמצאות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית