פרק ד אינו חלק מתכנית הלימודים , ולכן נמסר קיצור האירועים שהובילו לנפילת בית עלי ( עמ' 136 בספר הלימוד . ( הפלשתים היו אויביהם של שבטי ישראל בתקופה זו . חשוב שהתלמידים יכירו אותם וידעו מה מוצאם ( עמ' 137 בספר הלימוד . ( אפשר להוסיף עבודה בנושא הפלשתים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית