הולדתו המופלאה של שמואל בעקבות תפילת חנה והנדר שלה ייעדה אותו להנהיג את עם ישראל . גדילתו במקדש וחינוכו בידי עלי הכשירו אותו לקבלת התפקיד . מה שהחל במקדש בשילה מסתיים במקדש בשילה . כדי להבין את סיפור ההתגלות של ה' לשמואל כדאי להזכיר בקצרה את עיקרי ההתרחשויות בפרק ב , שלא נכלל בתכנית הלימודים ( סיכום פרק ב , עמ' 128 בספר הלימוד . ( הפסוקים הראשונים בפרק ג משמשים כהוראות לבמאי , ומוצגת בהם התפאורה הדרמטית לסיפור ההתגלות ן הארון , הלילה והנר הדועך . סיפור ההתגלות עצמו מוצג באופן משעשע כמעט ( פס' . ( 10-3 כדי להרחיב את היריעה ולתת היבטים נוספים להתגלות שובץ ( בעמ' ( 132 בספר הלימוד שיר של אברהם שלונסקי . שמואל , משרתו של עלי , קיבל הודעה קשה ו הפורענות שעתיד האל להביא על בית עלי נמסרת לנער הצעיר . הלומדים צריכים לדעת את העובדות שבגללן הוטל העונש הקשה על עלי ומשפחתו . עלי אשם גם הוא במעשי בניו , שהיו נתונים למרותו , מפני שלא עמד איתן מולם ולא הצליח להניאם ממעשיהם . תחת מנהיגותו נמשכו החטאים במקדש ה' בשילה , ואלוהים החליט להכחיד את בית עלי ולהעביר את המנהיגות אל שמואל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית