הספר המוכר לנו היום מחולק לשניים . ואולם במקורו היה זה ספר אחד , וכך הכירו אותו חז"ל : " סדרן של נביאים - יהושע ושופטים שמואל ומלכים . " ... חלוקת הספר לשניים נבעה , ככל הנראה , מאורכו ( כמו החלוקה של ספר מלכים ושל ספר דברי הימים . ( בתרגום השבעים ( תרגום התנ"ך ליוונית ) ספר שמואל וספר מלכים הם ספר אחד - הנקרא "ספר המלכות" ( או "ספר הממלכות" או "ספר שלטון מלכים . ( " הספר נחלק לארבעה חלקים ? שניים של ספר שמואל ושניים של מלכים . תכנית הלימודים לכיתה ח מדלגת על פרקים מסוימים , והדבר עלול להפריע להבנת רצף הסיפור . חשוב לבנות גשר ולקשר בין העלילות שבספר , ולשם כך מופיעים בספר הלימוד "תקצירים" המביאים את עיקר התפתחות העלילה שבפרקים החסרים , ומציגים שאלות מקדימות לדיון בפרקים הבאים . מומלץ לבקש מהתלמידים לקרוא תקצירים אלו כשיעורי בית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית