שאול הוא המנהיג השלישי בספר שמואל . שאול מופיע לראשונה כבחור צעיר ההולך במצוות אביו לחפש את האתונות האבודות . זוהי הסיבה , שבעצת נערו הלך לבקש עזרה משמואל . התכונה הבולטת הראשונה בדמותו של שאול היא תכונה חיצונית '' ; משכמו ומעלה גבה מכל העם" ( ט . ( 2 עוד תכונה שבאה לידי ביטוי בדמותו היא הצניעות הגובלת בביישנות . שאול הופתע מהיחס שקיבל מהמנהיג הזקן והופתע עוד יותר כאשר משח אותו שמואל למלך . צניעותו בלטה גם כאשר עלה בגורל מכל אנשי ישראל להיות למלך הראשון . עם זאת כאשר נתקל שאול כמנהיג העם בצרתם של תושבי יבש גלעד ובבקשתם לעזרה - הוביל את עמו למלחמה ולניצחון הגדול . שאול מוצג כאיש מלחמה , שעסק כל חייו במלחמה נגד אויבי ישראל . עם זאת תהילתו - קצרה . לאחר שביסס את מלכות ישראל והוביל את העם לניצחונות רבים , סר חינו בעיני ה , ' ושמואל הודיע לו : "קרע ה' את מהלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב מפ > ך" ( טו . ( 28 המקרא מעלה סוגיה מרתקת באשר לדמותו של שאול : עד כמה מראה חיצוני יכול להעיד על אופיו של אדם ועל תכונות המנהיגות שלוז שאול מתואר כאדם גבוה ומרשים , ואולם ברור שלא די בכך על מנת לעשות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית