עלי הוא המנהיג הראשון שמסופר עליו בספר שמואל . לפי התיאור בשמואל א פרקים א-ד , שירת עלי הכוהן במקדש ה' בשילה , שם נמצא ארון הברית , ולשם היו כל בני ישראל עולים כדי להתפלל לאלוהים . לפי שמואל א , ד , 18 עלי מתואר גם כמנהיג ( שופט ) שהנהיג את העם במשך 40 שנה . בתיאור שבספר שמואל עלי זקן , ושני בניו , חפני ופנחס , משמשים ככוהנים במקדש . חשוב לחזור ולשוחח עם התלמידים על תפקידו של הכוהן ועל מעמדו . עלי מצטייר בפרקים אלו כמנהיג זקן וחלש , שמנהיגותו נכשלה . כישלונו של עלי מודגש בשני רבדים ברובד האישי - עלי לא הצליח לחנך את בניו ולהטיל עליהם את מרותו ( ב , ( 25-22 וברובד הלאומי - מנהיגותו ומנהיגות בניו נכשלה במערכה עם הפלשתים ( פרק ד . ( מומלץ להגיש לתלמידים את הסיפור , אף על פי שפרקים ב-ד אינם חלק מתכנית הלימודים לכיתה ח , וזאת כדי להבין את הסיבה לעונש שקיבל עלי ואת חשיבות חינוך הבנים . אדם שאינו מסוגל לחנך את בניו - אינו יכול להנהיג את עמו . תגובתו הפושרת של עלי כשומעו על מעשי בניו ו " אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע " ... ( ב ( 24 מצביעה על חולשתו , שיש לה גם ביטוי פיזי : הוא זקן וע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית