מטרת המבוא - לסייע לתלמידים להבין את מקומו של ספר שמואל במסגרת ההתרחשויות ההיסטוריות הכלליות ובמסגרת סיפור תולדות עם ישראל . מטרה נוספת של המבוא - להציג את הסוגיות המרכזיות שספר שמואל מעלה ולהבהירן לפני תחילת הלימוד . במוקד הספר , כמו בספר יהושע ובספר שופטים , עומדת סוגיית המנהיגות , ובמבוא נבחנת בקצרה סוגיית המשטר המלוכני . כדאי לפתח דיון קצר על המלוכה , בהצגת ההבדל המרכזי בינה לבין שלטון השופטים . ההבדל נעוץ בהיות המלוכה משטר שושלתי , התלוי בקשרי משפחה ולאו דווקא בהתאמה של תכונות ושל אישיות . כלומר ! היתרון העיקרי הוא הבטחת רציפות השלטון במדינה , והחיסרון הוא ששושלתיות זו אינה ערובה למנהיגות טובה . בספר שמואל ארבעה מנהיגים ; עלי ושמואל ( שני השופטים האחרונים , ( שאול ודוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית