* ש' אברמסקי , "הנהגת אבימלך - המלך , השר והמושל , " ספר שלום סיון , ירושלים , תש"ם , עמ' * . 176-163 מ' הרן , "פרקי שכם , " ציון , לח , תשל '' ג , עמ' * . 38-1 נ' נאמן , "מגדל שכם ובית אל ברית , " ציון , נא , תשמ"ו , עמ' * . 280-259 א' סימון , "משל יותם - המשל ושברו ומסגרתם הספרותית , " תרביץ , לד , תשכ"ה , עמ' * . 34-1 ח' רביב , "הממשל בשכם בתקופת אל-עמרנה ובימי אבימלך , " ידיעות , כז , תשכ"ג , עמ' . 275-270  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית