* י' אליצור , ספר שופטים , ירושלים תשל"ו . * י' אמית , שופטים עם מבוא ופירוש , תל אביב וירושלים , תשנ"ט . * י' קויפמן , ספר שופטים , ירושלים , תשכ"ב . * י' רוזנסון , עיונים פרשניים בספר שופטים , הוצאת תבונות , אלון שבות , תשס"ג .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית