בעבודת הסיכום התמקדנו בנקודות האלה ira ומנהיגות בספר שופטים ובספר יהושע ; מהו מקור כוחו של מנהיג ? מדוע דווקא אדם מסוים נעשה מנהיג - ולא אחרי מדוע מסכימים המונהגים ( האנשים שהמנהיג מוביל אותם ) לפעול לפי הוראתו ? מומלץ לעסוק בנושאים אלו ( עמ' 105-104 בספר הלימוד ) הן במסגרת שיעורי הבית ( בהתאם לשאלות המוצעות ) והן במסגרת הדיון בכיתה . העיסוק במנהיגים ומנהיגות בספר שופטים ובספר יהושע מציג דגמי מנהיגות מעולם הסוציולוגיה ודורש מן התלמידים להבין את דגמי המנהיגות הפועלים בסביבתם היומיומית באמצעות ניתוח של דגמי המנהיגות במקרא . דיונים מעין אלו הם הערך האמיתי של לימודי המקרא בבית הספר , ויש בהם כדי לעודד את סקרנות התלמידים ולפתח בהם מחשבה ביקורתית . הדיונים בדגמי המנהיגות יועילו להמשך הלימוד בספר שמואל . נוסף על כך כדאי לחזור על המקומות , הביטויים , הנשים הנזכרות בספר , הבעיה העיקרית בתקופת השופטים והעצמים הצפויים להתגלות בחפירות ארכיאולוגיות של אתרים מתקופת השופטים ( עמ' 106 בספר הלימוד . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית