אבימלך היה בנו של גדעון . אמו הייתה פילגשו של גדעון , ובשל כך היה מעמדו נחות ממעמד אחיו , והם היו רשאים לשלול ממנו את חלקו בירושת אביו . בני משפחת אמו , שהיו מנכבדי שכם , חברו אליו וקיבלו עליהם את שלטונו . הם היו רגילים לשלטונו של מלך וקיוו שאבימלך יחזיר להם את כבודם - ושכם תשוב ותהיה עיר המלוכה . אבימלך הומלך , לאחר שרצח את בני משפחת אביו , אך מצא את מותו במצור על שכם . אבימלך לא נמנה עם השופטים הנזכרים בספר שופטים , ואין הוא מכונה לא שופט , לא מושיע ולא מלך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית