הסיפור על גדעון , השופט החמישי , מופיע באריכות רבה ; הוא מ ^ תרע על פני שלושה פרקים ו-ח . כמעט כל אחד משלבי הדגם המחזורי הקבוע בסיפורי השופטים מופיע בו בהרחבה . מומלץ ללמד את הפרקים העוסקים בגדעון על פי החלוקה הנושאית בספר הלימוד . להלן כמה נקודות שכדאי לדון בהן במסגרת השיעורים בכיתה : א . בני ישראל עשו את הרע בעיני ה / והוא נתנם בידי המדיינים : המדיינים היו נוודים והם פגעו פגיעה קשה בנחלותיהם של עובדי האדמה , יושבי הקבע , בעיקר באלו הקרובות למדבר . המדיינים עלו בהמוניהם על השדות ושדדו מכל הבא ליד , והתנפלויותיהם הקשו מאוד על החקלאים 1 'יויךל ישראל מאד מפני מדין '' ( שופטים ו . ( 6 סבלו של שבט מנשה היה הקשה ביותר מכול , מפני שמעברות הירדן ( שנמצאו בתחומו ) היו הנוחות ביותר למעבר מאזור המדבר אל האזור הפורה . מצב זה נמשך שבע שנים , בני ישראל זעקו לה , ' והוא שלח להם את גדעון כמושיע . ב . הפגיעה הכלכלית : פגיעה כלכלית היא אחת מן הפגיעות הקשות לאדם , קל וחומר בימי קדם . ובמה שונה הדבר מן המתרחש בימינו ? שבאותו הזמן לא היו אמצעי עזר הקיימים היום ומאפשרים לקבל עזרה ממדינות שלא נפגעו . לא היו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית