להלן שני הדגשים חשובים בקשר לשירת דבורה : א . תפקיד השירה : שירת דבורה משמשת כאמצעי הנצחה . חשוב לדון עם תלמידים בתפקיד השירה כאן ובכלל . בספר הלימוד - דיונים בתפקיד השירה , במושג ההנצחה ובהשוואת דרכי הנצחה מקובלות . דיון בנושא יבהיר לתלמידים את הרקע לחיבור שירת דבורה ויעלה לתודעתם את מקום ההנצחה ומשמעותה בחיינו בהשוואה למקומה ולמשמעותה בעולם העתיק . כדאי להיעזר בשיר הנצחה מתוך השירה העברית המודרנית המופיע בספר הלימוד בעמ' . 70 ב . שירת דבורה - טקסט עברי קדום : שירת דבורה היא אחד הטקסטים הקדומים ביותר ששולבו במקרא , ולשונה פואטית , ארכאית , נשגבת וציורית - ועל כן קשה להבנה . בספר הלימוד השירה מחולקת לקטעים , ולכל קטע מצורף "תרגום" לעברית בת זמננו . ג . הניצחון והשכול : חשוב במיוחד לעסוק בשני הקטעים האחרונים של השירה - מות סיסרא ותגובת אמו ( עמ' 67 בספר הלימוד . ( לגבי תגובתה של אם סיסרא - זוהי הזדמנות להתייחס גם לכאב ולשכול של האויב אז ובכל זמן ( תחתית עמ' . ( 67  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית